O nama

Kratka historija firme

“Rayex-promet” d.o.o. Zenica je formiran 1991. godine kao privatno preduzeće za proizvodnju i promet i danas egzistira pod istim imenom. Tokom ratnih godina, logično, preduzeće nije radilo zbog poznatih zbivanja u Bosni i Hercegovini. Preduzeće nije gašeno i po završetku rata nastavlja sa radom. Ideja o projektovanju i proizvodnji na bazi koje je i oformljena firma zadržala se na prometu i zastupanju u trgovini kao i angažovanju proizvođača za davanje proizvodnih usluga.


Trgovina se zasniva na prodaji tehničkih roba, repromaterijala, ručnog i električnog alata, mašina, opreme za industriju i slično, drugim riječima za sve za potrebe proizvodnih firmi. Djelatnost i aktivnosti u firmi uvijek su bile i ostale iste:

“Što uža veza sa proizvodnim firmama i praćenje proizvodnje našim uslugama što je moguće potpunije i kvalitetnije.”

Firma je formirana kao prvenstveno porodična firma koja se vremenom podmlađuje mlađim školovanim kadrovima uz maksimalno vođenje računa o stručnom aspektu uposlenika tako da navedene aktivnosti vršimo vodeći računa o kvalitetu roba i usluga koje nudimo zastupajući provjerene brendove i praćenjem povratnih informacija vodeći računa o zadovoljstvu naših kupaca. Poseban akcenat stavljamo na stručno osposobljeni kadar, posebno školovan i usavršavan za djelatnosti kojima se firma bavi.


Budućnost firme, uglavnom vidimo u nastavku rada sa našim provjerenim dobavljačima šireći poslovnu saradnju na zadovoljstvo kako naših dobavljača isto tako i kupaca što je garant daljeg razvoja i perspektive firme. Garant razvoja naše firme je već druga generacija nasljednika koja je direktno uključena u dosadašnji rad i kreira zajedno sa osnivačem dalji razvoj firme.

Osnovni podaci

Naziv firme: Rayex Promet d.o.o. Zenica
Adresa: Juraja Neidharta br.25, 72000 Zenica
Telefon: +387 32 407 776
Fax: +387 32 407 775
E-mail: info@rayexpromet.ba
Direktor: Elman Karić, dipl. inž. maš.
Transakcijski račun: 154-300-11000176-02
kod INTESA SANPAOLO BANKA BiH d.d.
161-055-00004200-42
kod RAIFFEISEN BANK d.d. filijala Zenica
Broj sudskog registra: U/I-761/00
ID broj: 4218037580007
PDV broj: 218037580007
Poreski broj: 05000246