TIG

HandyTIG-180

HandyTIG 180

TIG

Uz intuitivni rad i jednostavnost upotrebe, Lorch HandyTIG serija proizvoda pruža naajbolje moguće rezultate prilikom zavarivanja zahvaljujući svojim automatskim postavkama kontrole.

Paljenje TIG luka se izvršava bez direktnog kontakta sa visoko-napojnim pulsevima. Paljenje se vrši jednostavnim pritiskom na dugme i na taj način volfram elektrode ne dolaze u kontakt sa predmetom. Pored ovoga, postoji i mogućnost prebacivanja na ContacTIG način rada za rad u HF-osjetljivim okruženjima.

Automatska regulacija gasa i zaštita od oksidacije.

Lorch HandyTIG 180 podržava i mnogobrojne opcije povezivanja ručnog ili nožnog daljinskog upravljanja.

  • Funkcija pulsa
  • Dugi radni vijek
  • Dodatno zaštićen od udara prilikom pada
  • ITC-Inside
  • Memorisanje rada
HandyTIG-200

HandyTIG 200

TIG

Uz intuitivni rad i jednostavnost upotrebe, Lorch HandyTIG serija proizvoda pruža najbolje moguće rezultate prilikom zavarivanja zahvaljujući svojim automatskim postavkama kontrole.

Paljenje TIG luka se izvršava bez direktnog kontakta sa visoko-napojnim pulsevima. Paljenje se vrši jednostavnim pritiskom na dugme i na taj način volfram elektrode ne dolaze u kontakt sa predmetom. Pored ovoga, postoji i mogućnost prebacivanja na ContacTIG način rada za rad u HF-osjetljivim okruženjima.

Automatska regulacija gasa i zaštita od oksidacije.

Lorch HandyTIG 200 podržava i mnogobrojne opcije povezivanja ručnog ili nožnog daljinskog upravljanja.

  • Funkcija pulsa: brzi puls do 2 kHz
  • Dugi radni vijek
  • Dodatno zaštićen od udara prilikom pada sa visine do 60 cm
  • ITC-Inside
  • Memorisanje rada
T-180

T 180

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

T-220

T 220

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

T-250

T 250

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

T-300

T 300

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

T-Pro-250

T-Pro 250

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

T-Pro-300

T-Pro 300

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

V-24-mobile

V 24 mobile

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

V-24

V 24

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

V-27

V 27

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

V-30-mobile

V 30 mobile

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

V-30

V 30

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

V-40

V 40

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

V-50

V 50

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

a-LTG-i-LTG-900

a-LTG / i-LTG 900

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

a-LTG-i-LTG-1700

a-LTG / i-LTG 1700

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

a-LTG-i-LTG-2600

a-LTG / i-LTG 2600

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

a-LTG-i-LTG-2600-KD

a-LTG / i-LTG 2600 KD

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

a-LTW-i-LTW-1800

a-LTW / i-LTW 1800

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

a-LTW-i-LTW-1800sc

a-LTW / i-LTW 1800sc

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

a-LTW-i-LTW-2000

a-LTW / i-LTW 2000

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

a-LTW-i-LTW-3000

a-LTW / i-LTW 3000

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

a-LTW-i-LTW-3000-KD

a-LTW / i-LTW 3000 KD

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

a-LTW-i-LTW-4500

a-LTW / i-LTW 4500

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

V-30-RoboTIG

V 30 RoboTIG

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

V-40-RoboTIG

V 40 RoboTIG

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod

V-50-RoboTIG

V 50 RoboTIG

TIG

Detaljan opis ovog proizvoda pogledajte na linku ispod